Odškodnění při dopravní nehodě

Utrpěli jste vy nebo vaši blízcí škodu na zdraví? Provedeme vás odškodněním účastníků dopravní nehody krok po kroku.

Pomáháme obětem dopravních nehod zorientovat se v situaci, ve které se ocitli díky cizímu zavinění. Ať jste řidič, spolujezdec, motorkář, cyklista nebo chodec, máte právo získat náležité odškodnění. Vysvětlíme všem účastníkům dopravní nehody nebo poškozeným, veškeré nároky, které mohou vůči pojišťovně a viníkovi uplatňovat. Právně zastupujeme poškozené na zdraví při dopravní nehodě, ale také pozůstalé, kteří při dopravní nehodě přišli o své blízké.

Při dopravních nehodách vzniká nejen škoda na majetku, ale je také velmi často doprovázena i poškozením zdraví či života. Vznikne-li škoda na majetku při dopravní nehodě vzniká také nárok na náhradu nejen skutečné škody, ale i ušlého zisku, případně jiná finanční odškodnění související s újmou na zdraví či následné léčbě.

Pokud chcete získat maximální odškodnění za újmu na zdraví, majetku či pozůstalosti, neváhejte se obrátit na naši kancelář.

Zásah hasičů

Proč si nás vybrat?

  • Bezplatně posoudíme váš nárok na odškodnění.
  • Přijedeme za vámi v rámci celé České republiky.
  • Vypracujeme znalecké posudky bez poplatků.
  • Komunikujeme za vás s pojišťovnami a viníky.

Jaké nároky nejčastěji řešíme?

  • Úmrtí
  • Zranění nebo trvalé následky
  • Poškození vozidla
  • Náhrada ztráty na výdělku (ušlý příjem)

„Víte, že při nehodě pod vlivem alkoholu, vzniká nárok na náhradu škody všem příbuzným všech zraněných účastníků nehody?“

Nabourané auto

Nejčastější případy na nárok odškodnění při dopravní nehodě

Úspěch u odškodnění při dopravní nehodě záleží především na pečlivém zpracování veškeré dokumentace všech nároků. Zařídíme pro vás veškeré náležitosti a dokumenty, které budete při odškodnění při dopravní nehodě potřebovat. Spolupracujeme se specialisty v oborech lékařství, silniční dopravy a soudními znalci. Zajistíme pro vás posudky nemajetkových újem na zdraví.

„Vymáhat nároky po dopravní nehodě jde až 4 roky zpětně.“