Odškodnění
při dopravní nehodě

Ing. David Veselý

Poradna ZDARMA

Chcete poradit, jak postupovat při řešení odškodnění při dopravní nehodě? Využijte naši bezplatnou poradnu.

Nejnižší provize na trhu odškodnění při dopravní nehodě

Rádi za vámi přijedeme kdekoliv po celé České republice

Postaráme se o všechny posudky, žádné extra poplatky

Služby advokátní kanceláře

Základním pravidlem naší advokátní kanceláře je maximální vstřícnost vůči klientům. Z tohoto důvodu je našim cílem vcítit se do postavení klienta, navrhnout mu, a následně mu i poskytnout nejvhodnější komplexní řešení.

Odškodnění po dopravní nehodě

Specializujeme se na uplatňování nároků odškodnění po dopravní nehodě. Vznikne-li škoda na majetku při dopravní nehodě, vzniká také nárok na náhradu nejen skutečné škody, ale i ušlého zisku, případně jiná finanční odškodnění související s újmou na zdraví či následné léčbě.

Odškodnění pracovního úrazu

Pomůžeme vám s právem na odškodnění pracovních úrazů a následnou kompenzací, kterou by vám měl zaměstnavatel nahradit. Specializujeme se na odškodnění za ztrátu na výdělku a výpočtu ušlého výdělku.

Vymáhání pohledávek

Našim klientům nabízíme vymáhání jak pro standardizované pohledávky, tak i pro individuální případy.

Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme veškeré právní služby, ať se nacházíte v pozici dlužníka či věřitele.

Zakládání a prodej společností

Naše advokátní kancelář poskytuje podnikatelské klientele standardní právní servis při založení společnosti, zahájení činnosti, přípravě a konání valných hromadách, jakož i následných obchodních jednáních.

Právní vztahy k nemovitostem

V oblasti právních vztahů k nemovitostem Vám poskytneme komplexní služby od přípravy kupní smlouvy, přes nájemní/pachtovní smlouvy, zřízení různých forem věcného břemene po zastoupení před katastrálním úřadem.

Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme klientům právní pomoc při převodu nemovitých věcí i movitých, při poskytnutí a přijetí půjček a jejich zajištění a též při přípravě jiných typů smluv. Zajišťujeme úschovy a další služby.

Rodinné právo

V rámci poskytování služeb v oblasti rodinného práva vždy dbáme zejména na důstojnost jednání a citlivý přístup ke klientům. I za zachování tohoto přístupu však vždy usilujeme o dosažení maximálně možného výsledku.

Obchodní právo

Součástí oblasti právních služeb, které poskytujeme je též právní služba podnikatelům v jejich obchodních vztazích, otázkách správního práva jako např. živnostenský zákon, ochrana hospodářské soutěže apod.

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytneme právní služby jak v rámci individuálních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tak v oblasti kolektivního vyjednávání. Pomůžeme vám s pracovní smlouvou i výpovědí.