Odškodnění pracovního úrazu

Stal se vám pracovní úraz? Pomůžeme vám s právem na odškodnění a kompenzaci. Specializujeme se na odškodnění za ztrátu na výdělku a výpočtu ušlého výdělku.

Zaměstnavatel má povinnost zajistit svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. Po ohlášení pracovního úrazu má povinnost vyhotovit o něm záznam.

Pracovní úraz určitě nikomu nepřejeme, ale když už se přihodí, je dobré vědět, jak postupovat při řešení odškodnění. V první řadě má zaměstnanec povinnost pracovní úraz řádně nahlásit. Máte zákonem stanovenou povinnost bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, ale i pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby na pracovišti, jehož byl svědkem.

Pokud chcete získat maximální odškodnění za pracovní úraz, neváhejte se obrátit na naši kancelář. Pomůžeme vám vymoci nejvyšší možné odškodnění. Zajistíme pro vás znalce a znalecké posudky ke správnému výpočtu výše odškodnění bolestného

Proč si nás vybrat?

 • Bezplatně posoudíme váš nárok na odškodnění
 • Přijedeme za vámi v rámci celé České republiky
 • Vypracujeme znalecké posudky bez poplatků
 • Komunikujeme za vás se zaměstnavatelem
 • Rádi přebereme komunikaci s pojišťovnami

Jaké druhy odškodnění řešíme?

 • Odškodnění ztráty na výdělku
 • Odškodnění za trvalé následky
 • Odškodnění za úmrtí
 • Odškodnění za bolestné a léčení
 • Krácení plnění z odškodného

„Za pracovní úraz zákoník práce nepovažuje ten úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět, kdy neplní pracovní povinnosti.“

Nejčastější případy pracovních úrazů, které pro naše klienty řešíme.

 • Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko
 • Nedostatky fyzických předpokladů k výkonu práce
 • Nedodržování bezpečných postupů práce
 • Vadný nebo špatný stav pracovního materiálu
 • Ohrožení zvířaty a přírodními živly
 • Ohrožení jinými osobami
 • Nesprávné používání osobních ochranných pracovních prostředků k výkonu práce
 • Nesprávná organizace práce

Co vám určitě vřele doporučujeme je fotografická dokumentace úrazu, pokud vám to zdravotní stav dovoluje. Pokud to není možné, požádejte svědka nebo nejbližší o pomoc. Nezapomeňte k danému poškození, řezné ráně, jizvě a dalším viditelným zraněním přiložit metr, abyste v blízké budoucnosti měli důležité podklady pro znalce, který bude například rozhodovat o výši odškodného. Mnoho našich klientů nemá správně zdokumentovaný úraz a tím mohou přijít o značnou část výše odškodnění.

Pod pojmem pracovní úraz se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným způsobem zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Za pracovní úraz naopak zákoník práce nepovažuje ten, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Vtipně lze situaci odlehčit poučkou: „Zakopnete-li u vstupu do zaměstnání, přepadněte vždy směrem do areálu zaměstnavatele, nikoliv směrem dozadu.“

„Věděli jste, že na odškodnění máte právo i v případě, že pracujete na dohodu?.“