Zakládání společností a prodej společností

Naše advokátní kancelář poskytuje podnikatelské klientele standardní právní servis při založení společnosti, zahájení činnosti, přípravě a konání valných hromadách, jakož i následných obchodních jednáních.

Výhody založení společnosti u nás:

 1. Upravíme vztahy mezi společníky tak, aby odpovídaly Vašim potřebám.

 2. Projednáme s Vámi optimální nastavení vztahů mezi orgány společnosti a doporučíme ideální znění zakladatelského dokumentu.

 3. Za účelem omezení podnikatelských i nepodnikatelských rizik Vám doporučíme vhodnou volbu holdingové struktury.

 4. Zajistíme kompletní podklady pro vznik společnosti a k zahájení Vašeho podnikání včetně registrace k dani z příjmů právnických osob příp. k DPH.

 5. Sdělíme Vám, které záležitosti musí orgány společnosti pravidelně plnit ve vzájemných vztazích a ve vztahu k obchodnímu rejstříku, a budete-li mít zájem, nabídneme Vám naši součinnost.

 

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

 • založení obchodní korporace na klíč

 • zajištění živnostenského oprávnění

 • převody obchodního podílu

 • změna stanov

 • příprava a konání valné hromady

 • plnění povinností ve vztahu k obchodnímu rejstříku

 • fúze a rozdělení

 • zrušení a likvidace společnosti