Rodinné právo

V rámci poskytování služeb v oblasti rodinného práva vycházíme zejména z naší dřívější praxe, když se vnímáme, že oblast rodinných vztahů je jednou z nejcitlivějších otázek lidského života. Za této situace dbáme zejména na důstojnost jednání a citlivý přístup ke klientům. I za zachování tohoto přístupu však vždy usilujeme o dosažení maximálně možného výsledku

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

  • zastoupení při rozvodu manželství

  • zastoupení ve věci výživy a výchovy nezletilých dětí

  • zastoupení ve věci výživy a výchovy rozvedené manželky/neprovdané matky

  • zastoupení ve věcech určení/popření otcovství

  • úprava majetkových poměrů manželů před i po uzavření manželství

  • správa jmění nezletilých (zejména schválení právních úkonů za nezletilé)

  • úprava manželů před i po uzavření manželství

  • zbavení nebo omezení rodičovské způsobilosti