Právní vztahy k nemovitostem

V oblasti právních vztahů k nemovitostem Vám poskytneme komplexní služby od přípravy kupní smlouvy, přes nájemní/pachtovní smlouvy, zřízení různých forem věcného břemene po zastoupení před katastrálním úřadem.

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

 • převody nemovitostí

 • uzavření/změna/ukončení (pod)nájemní smlouvy

 • uzavření/změna/ukončení pachtovní smlouvy

 • převody členských práv k družstevnímu bytu

 • vymáhání pohledávek z nájemních vztahů

 • vyklizení nemovitosti

 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

 • příprava zástavní smlouvy

 • zřízení věcného břemene (např. práva stavby, práva cesty, práva doživotního užívání)

 • zastupování před katastrálním úřadem

 • zastoupení při soudních sporech

 • zastoupení ve věcech sousedských sporů