Pracovní právo

V oblasti pracovního práva Vám poskytneme právní služby jak v rámci individuálních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tak v oblasti kolektivního vyjednávání. 

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

  • sepis pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů

  • ukončení pracovního poměru

  • zastoupení v pracovněprávních sporech (zejména náhrada ušlé mzdy, náhrada škody, platnost ukončení pracovního poměru

  • tvorba vnitřních pracovněprávních předpisů

  • asistence při kolektivním vyjednávání