Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme svým klientům veškeré právní službym, ať již se nacházejí v pozici dlužníka či věřitele.

V rámci našich služeb můžete využít naši právní pomoc zejména při následujících úkonech:

  • vyjednávání s věřiteli před zahájením insolvenčního řízení

  • podání věřitelského insolvenčního návrhu

  • podání návrhu na oddlužení, reorganizaci, konkurz

  • přihlášení pohledávky

  • zastupování v incidenčních sporech

  • komplexního zastoupení v rámci insolvenčního řízení