Nabízené služby

Naše kancelář je moderní, dynamickou advokátní kanceláří, která poskytuje komplexní právní služby a poradenství právnickým i fyzickým osobám ve všech oblastech práva.

Základním mottem naší advokátní kanceláře je maximální vstřícnost vůči klientům. Z tohoto důvodu je našim cílem vcítit se do postavení klienta, navrhnout a následně i poskytnout pro potřeby klienta nejvhodnější komplexního řešení.

Při poskytování právní pomoci:

  • nepožadujeme poskytnutí zálohy na právní služby

  • hledáme pro každého klienta nákladově optimalizované řešení

  • využíváme všechny zákonné možnosti k dosažení nejrychlejšího řešení

  • preferujeme komplexní řešení případů, nikoli částečné a nic neřešící úkony

  • nabízíme časovou flexibilitu dle individuálních potřeb klientů

  • dbáme na pravidelné informování klienta o stavu řešení jeho případu včetně dodržování stanovených termínů