Mgr. Ing. David Veselý , advokát

specialista na řešení odškodnění obětí dopravních nehod

S čím Vám mohu pomoci

Při dopravních nehodách vzniká nejen škoda na majetku, ale je také velmi často doprovázena i poškozením zdraví či života. Vznikne-li škoda na majetku při dopravní nehodě vzniká také nárok na náhradu nejen skutečné škody, ale i ušlého zisku, případně jiná finanční odškodnění související s újmou na zdraví či následné léčbě.

Pokud chcete získat maximální odškodnění za újmu na zdraví, majetku či pozůstalosti, neváhejte se obrátit na naši kancelář.